دسته بندی مشاغل
آموزشگاه صنایع دستی، طراحی و دوخت صالحی
رشته های طراحی و دوخت : نازک دوزی، ضخیم دوزی، لباس شب وعروس (باکس دوزی، اوت کوتور، زاکپوزن در انواع متد های آلمانی وترک)، بیش از صد مدل لباس کشی (نیوتکنیک)، الگوساز و برشکار و ...
رشته های صنایع دستی: منجوق و پولک، سرمه دوزی، چرم، حکاکی بر روی چرم، ویترای، کریستال ملون، پارچه ساز تزئینی، کچه، شفق دوزی (عثمان دوزی)، جواهر دوزی، درباری دوزی، گل های روبانی و ...
اطلاعات تماس